Гаранционни Условия

Съгласно чл.119, ал.1, т.1 от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП) - Назависимо от търговската гаранция ,Продавачът отговаря за несъответствие на стоката с договора за продажба съгласно изискванията по чл.112 до 115 от ЗЗП. Потребители са единствено физически лица и ако са закупили стоките за лично потребление.


Гаранционният срок на нови, сглобени в офиса на „Лотос Компютри“ ЕООД компютърни конфигурации със сервизен стикер е 24 месеца и започва да тече от датата на продажба , освен ако не е упоменат друг гаранционен срок .„Лотос Компютри“ ЕООД ще подмени всяка дефектирала част с нова или с използван част,чиито параметри отговарят на (или надвишават) параметрите на първоначално вложената част.


Гаранцията за всяка подменена част е в сила до края на определения по-горе срок.


Рекламации по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на гаранционна карта.Гаранционното обслужване се извършва в сервиза на фирмата с адрес гр.Варна, ул.“Георги Живков“13. За обслужване на място при клиента допълнителните разходи за транспортиране на техниката до сервиза и за придвижване на сервизен специалист до клиента са за сметка на клиента.


Фирмата предлага и извънгаранционен сервиз на компютърни системи и периферия , както и договори за абонаментна поддържка.


Гаранцията е невалидна в случай на: повредена или разлепена гаранционна лепенка; нередовни документи; нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; ремонт или модификация на устройства или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; природни бедствия; пожар; наводнение; мълния; токов удар; механичен удар; падане; вибрации; кражба; въздействие на чуждо тяло;както и ако не са спазени условията на производителя за експлоатация и транспорт.


При наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, фирмата извършва дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията!


„Лотос Компютри“ЕООД не носи отговорност за повреда (загуба) на данни и/или програми и препоръчва Клиента да им направи архивни копия преди да предаде продукта за ремонт.


Условия на експлоатация:

  1. Транспорт: Електронните устройства се транспортират само в оригинална опаковка и в закрити превозни средства.
  2. Съхранение: Електронните устройства се съхраняват в закрити помещения и при следните условия: температура на въздуха от 100 до 360 по Целзий, относителна влажност – до 80% при 300 по Целзий; отсъствие на прах и агресивни примеси .
  3. Инсталиране: Електронните устройства се инсталират на разстояние поне 20 сантиметра от стената и 2 метра от отоплителни уреди. Включването им за работа след транспорт се извършва след 2 часа престой в работното помещение за аклиматизация. Върху вентилационните отвори не трябва да се поставят никакви предмети, за да не се наруши охлаждането.

Изисквания към електрическата мрежа: напрежение – 220V ± 8% с честота 50Hz; електронните устройства се включват към електрическата мрежа само чрез занулени контакти тип “Шуко”.